ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างปรับปรุงห้องคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน ทส. ชั้น 15 เลขที่ 162/2561 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

ใบสั่งจ้างปรับปรุงห้องคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน ทส. ชั้น 15 เลขที่ 162/2561 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

ใบสั่งจ้างปรับปรุงห้องคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน ทส. ชั้น 15 เลขที่ 162/2561 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นเงิน 147,284.43 บาท กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย

เอกสารแนบ

162-2561

ขนาดไฟล์:1.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง