ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลื่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎบ - 9998 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 192/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลื่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎบ - 9998 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 192/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลื่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎบ - 9998 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 192/2561 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 24,434.31 บาท กับบริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด

เอกสารแนบ

192-2561

ขนาดไฟล์:1.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง