Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ-๕๑๗๖ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 186/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ-๕๑๗๖ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 186/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ-๕๑๗๖ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 186/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 9,570 บาท กับร้านเอี๋ยวบริการ

เอกสารแนบ

186-2561

ขนาดไฟล์:0.90 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง