ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างซ่อมช่วงล่างและระบบเครื่องยนต์ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศข 7064 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 43/2561 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างซ่อมช่วงล่างและระบบเครื่องยนต์ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศข 7064 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 43/2561 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างซ่อมช่วงล่างและระบบเครื่องยนต์ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศข 7064 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 43/2561 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 13,125 บาท กับร้านเอี๋ยวบริการ

เอกสารแนบ

43-2561

ขนาดไฟล์:0.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 74 ครั้ง