ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และกรองโซล่า รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 8112 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 46/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และกรองโซล่า รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 8112 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 46/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และกรองโซล่า รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม 8112 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 46/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 3,972.38 บาท กับบริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด

เอกสารแนบ

46-2561

ขนาดไฟล์:0.71 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง