ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ สป.ทส.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 04/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ สป.ทส.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 04/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ สป.ทส.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 04/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 672 บาท กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี ก็อปปี้ ปริ้น

เอกสารแนบ

Image190918180434

ขนาดไฟล์:0.58 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 71 ครั้ง