ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 5532 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 85/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 5532 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 85/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ 5532 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 85/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 3,448.61 บาท กับบริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด

เอกสารแนบ

85-2561

ขนาดไฟล์:0.81 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง