ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เลขที่ 14/2561 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เลขที่ 14/2561 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เลขที่ 14/2561 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 94,000 บาท กับบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

Image190918181053

ขนาดไฟล์:0.57 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง