ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายการขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 161/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561

ใบสั่งจ้าง รายการขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 161/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561

ใบสั่งจ้าง รายการขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 161/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นเงิน 4,494 บาท กับบริษัท  สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทคเลคอม จำกัด

เอกสารแนบ

Image200918101459

ขนาดไฟล์:0.61 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 77 ครั้ง