ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เลขที่ 182/2561 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เลขที่ 182/2561 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เลขที่ 182/2561 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 74,900 บาท กับบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

Image200918102534

ขนาดไฟล์:0.99 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 76 ครั้ง