ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งเช่า ค่าจ้างเหมารถตู้ VIP 10 ที่นั่ง สำหรับใช้ในโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เลขที่ 122/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560

ใบสั่งเช่า ค่าจ้างเหมารถตู้ VIP 10 ที่นั่ง สำหรับใช้ในโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เลขที่ 122/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560

ใบสั่งเช่า ค่าจ้างเหมารถตู้ VIP 10 ที่นั่ง สำหรับใช้ในโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เลขที่ 122/2561 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 57,000 บาท กับบริษัท บาร์ คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เอกสารแนบ

Image200918103650

ขนาดไฟล์:1.00 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง