ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 160/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 160/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 160/2561 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นเงิน 4,922 บาท กับบริษัท สยาม โอ.เอ. แอนด์ เทเลคอม จำกัด

เอกสารแนบ

Image200918111940

ขนาดไฟล์:0.73 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง