ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เลขที่ 193/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ใบสั่งจ้าง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เลขที่ 193/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ใบสั่งจ้าง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เลขที่ 193/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 74,900 บาท กับบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุีป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

Image200918113109

ขนาดไฟล์:0.96 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง