ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮร 1359 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 90/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮร 1359 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 90/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้างรายงานขอจ้างตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮร 1359 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 90/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 11,658.72 บาท กับบริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด

เอกสารแนบ

90-2561

ขนาดไฟล์:1.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 77 ครั้ง