ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต 8285 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 89/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต 8285 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 89/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮต 8285 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 89/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 13,937.71 บาท กับบริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด

เอกสารแนบ

89-2561

ขนาดไฟล์:1.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 62 ครั้ง