ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6กญ 1866 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 86/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6กญ 1866 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 86/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6กญ 1866 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 86/2561 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 2,281.88 บาท กับบริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด

เอกสารแนบ

86-2561

ขนาดไฟล์:0.67 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 96 ครั้ง