ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง ตรวจเช็คสภาพช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร-6358 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 106/2561 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ใบสั่งจ้าง ตรวจเช็คสภาพช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร-6358 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 106/2561 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ใบสั่งจ้าง ตรวจเช็คสภาพช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร-6358 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 106/2561 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 25,261.20 บาท กับบริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด

เอกสารแนบ

106-2561

ขนาดไฟล์:1.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง