ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง ค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (โรลอัพ) เลขที่ 156/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561

ใบสั่งจ้าง ค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (โรลอัพ) เลขที่ 156/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561

ใบสั่งจ้าง ค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (โรลอัพ) เลขที่ 156/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นเงิน 12,626 บาท กับบริษัท แอดวานซ์ ออนโกอิ้ง จำกัด

เอกสารแนบ

Image200918180247

ขนาดไฟล์:0.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง