ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบเบรคพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎป-๗๕๑๗ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 145/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบเบรคพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎป-๗๕๑๗ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 145/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบเบรคพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎป-๗๕๑๗ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 145/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 12,580 บาท กับร้านเอี๋ยวบริการ 

เอกสารแนบ

145-2561

ขนาดไฟล์:1.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง