ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อ รายงานขอซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 46/2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งซื้อ รายงานขอซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 46/2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งซื้อ รายงานขอซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 46/2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 299,600 บาท กับ บริษัททูแอดวานซ์ จำกัด

เอกสารแนบ

Image200918181033

ขนาดไฟล์:0.64 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง