ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพแลพเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เลขที่ 117/2561 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพแลพเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เลขที่ 117/2561 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพแลพเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เลขที่ 117/2561 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 900 บาท กับร้านชุติมาตรายาง

เอกสารแนบ

Image210918085739

ขนาดไฟล์:0.60 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 104 ครั้ง