ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อ รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 23/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560

ใบสั่งซื้อ รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 23/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560

ใบสั่งซื้อ รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 23/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 7,340.20 บาท กับบริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด

เอกสารแนบ

Image210918092110

ขนาดไฟล์:0.56 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง