ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6กญ-1866 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 167/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6กญ-1866 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 167/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6กญ-1866 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 167/2561 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 4,830.09 บาท กับบริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด

เอกสารแนบ

167-2561

ขนาดไฟล์:0.68 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 86 ครั้ง