ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อ รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 15/2561 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ใบสั่งซื้อ รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 15/2561 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ใบสั่งซื้อ รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 15/2561 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 67,431.40 บาท กับบริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด

เอกสารแนบ

Image210918093101

ขนาดไฟล์:0.64 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 91 ครั้ง