ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร-6358 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 176/2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร-6358 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 176/2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร-6358 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 176/2561 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 4,817.78 บาท กับบริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด 

เอกสารแนบ

176-2561

ขนาดไฟล์:0.71 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง