ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อถวายอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เลขที่ 19/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อถวายอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เลขที่ 19/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อถวายอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระบามสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เลขที่ 19/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 1,200 บาท กับร้านชุติมาตรายาง

เอกสารแนบ

Image210918093438

ขนาดไฟล์:0.63 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง