ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างสำรวจสถานการณ์และประเมินสถานภาพการปนเปื้อนของสารหนูในวัฏจักรของน้ำและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจ้างสำรวจสถานการณ์และประเมินสถานภาพการปนเปื้อนของสารหนูในวัฏจักรของน้ำและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ในการจ้างสำรวจสถานการณ์และประเมินสถานภาพการปนเปื้อนของสารหนูในวัฏจักรของน้ำและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ขนาดไฟล์:0.48 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง