ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ-5174 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 185/2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ-5174 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 185/2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ-5174 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 185/2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 7,660 บาท กับร้านเอี๋ยวบริการ

เอกสารแนบ

185-2561

ขนาดไฟล์:0.95 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 46 ครั้ง