ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อ ค่ากล่องเก็บเอกสารสำเร็จรูป จำนวน 400 กล่อง เลขที่ 99/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561

ใบสั่งซื้อ ค่ากล่องเก็บเอกสารสำเร็จรูป จำนวน 400 กล่อง เลขที่ 99/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561

ใบสั่งซื้อ ค่ากล่องเก็บเอกสารสำเร็จรูป จำนวน 400 กล่อง เลขที่ 99/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นเงิน 12,840 บาท กับบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด

เอกสารแนบ

Image210918093852

ขนาดไฟล์:0.70 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง