ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศข-7063 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 187/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศข-7063 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 187/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศข-7063 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 187/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 5,520 บาท กับร้านเอี๋ยวบริการ

เอกสารแนบ

187-2561

ขนาดไฟล์:0.93 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง