ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินียาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เลขที่ 119/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ใบสั่งซื้อ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินียาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เลขที่ 119/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ใบสั่งซื้อ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินียาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เลขที่ 119/2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 10,111.50 บาท กับบริษัท แอดวานซื ออนโกอิ้ง จำกัด

เอกสารแนบ

Image210918102243

ขนาดไฟล์:0.73 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 72 ครั้ง