Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ใบสั่งซื้อ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ เลขที่ 112/2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ใบสั่งซื้อ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ เลขที่ 112/2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ใบสั่งซื้อ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ เลขที่ 112/2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 151,148.20 บาท กับบริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด

เอกสารแนบ

Image210918112240

ขนาดไฟล์:1.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง