ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 19,302.03 BTU ชนิดแขวน บริเวณสำนักตรวจและประเมินผล ชั้น 18 เลขที่ 55/2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 19,302.03 BTU ชนิดแขวน บริเวณสำนักตรวจและประเมินผล ชั้น 18 เลขที่ 55/2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 19,302.03 BTU ชนิดแขวน บริเวณสำนักตรวจและประเมินผล ชั้น 18 เลขที่ 55/2561 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 2,461 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป

เอกสารแนบ

55-61

ขนาดไฟล์:0.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 54 ครั้ง