ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อ ค่ากล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง เลขที่ 96/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

ใบสั่งซื้อ ค่ากล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง เลขที่ 96/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

ใบสั่งซื้อ ค่ากล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง เลขที่ 96/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 29,960 บาท กับบริาัท เท็น อินทีเกรดเต้ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบ

Image210918114440

ขนาดไฟล์:0.76 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 46 ครั้ง