ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 13,097.30 BTU ชนิดแขวน บริเวณกลุ่มกฎหมาย ชั้น 17 เลขที่ 59/2561 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 13,097.30 BTU ชนิดแขวน บริเวณกลุ่มกฎหมาย ชั้น 17 เลขที่ 59/2561 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 13,097.30 BTU ชนิดแขวน บริเวณกลุ่มกฎหมาย ชั้น 17 เลขที่ 59/2561 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 1,072.14 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป 

เอกสารแนบ

59-61

ขนาดไฟล์:0.68 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง