ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 50,000 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานส่วนอำนวยการ ชั้น 4 เลขที่ 63/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 50,000 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานส่วนอำนวยการ ชั้น 4 เลขที่ 63/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 50,000 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานส่วนอำนวยการ ชั้น 4 เลขที่ 63/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 2,782 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป

เอกสารแนบ

63-2561

ขนาดไฟล์:0.73 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง