ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 14 เลขที่ 69/2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 14 เลขที่ 69/2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 14 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 56,400 BTU ชนิดแขวน และเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 19,302.03 BTU ชนิดแขวน เลขที่ 69/2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 3,381.20 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป

เอกสารแนบ

69-2561

ขนาดไฟล์:0.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง