ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 73/2561 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 73/2561 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ยี่ห้อ ทาซากิ ขนาด 19,302.03 BTU ชนิดแขวน และยี่ห้อ ทาซากิ ขนาด 30,047.10 BTU ชนิดแขวน บริเวณสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 73/2561 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 5,243 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป

เอกสารแนบ

73-2561

ขนาดไฟล์:0.75 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 44 ครั้ง