ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างทำตรายางขนาดต่าง จำนวน 7 รายการ (10 ดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 93/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างทำตรายางขนาดต่าง จำนวน 7 รายการ (10 ดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 93/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างทำตรายางขนาดต่าง จำนวน 7 รายการ (10 ดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 93/2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 1,220 บาท กับร้านชุติมาตรายาง

เอกสารแนบ

Image210918144915

ขนาดไฟล์:0.59 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง