ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 19,302.03 BTU ชนิดแขวน บริเวณสถานบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 135/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 19,302.03 BTU ชนิดแขวน บริเวณสถานบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 135/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 19,302.03 BTU ชนิดแขวน บริเวณสถานบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 135/2561 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 2,461 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป

เอกสารแนบ

135-2561

ขนาดไฟล์:0.75 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง