ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 56,400 BTU ชนิดแขวน บริเวณสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 14 เลขที่ 137/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 56,400 BTU ชนิดแขวน บริเวณสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 14 เลขที่ 137/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 56,400 BTU ชนิดแขวน บริเวณสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 14 เลขที่ 137/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 3,103 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป

เอกสารแนบ

137-2561

ขนาดไฟล์:0.70 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง