ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 30,000 BTU ชนิดแขวน บริเวณส่วนบริหารงานพัสดุ ชั้น 4 เลขที่ 140/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 30,000 BTU ชนิดแขวน บริเวณส่วนบริหารงานพัสดุ ชั้น 4 เลขที่ 140/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 30,000 BTU ชนิดแขวน บริเวณส่วนบริหารงานพัสดุ ชั้น 4 เลขที่ 140/2561 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 4,986.20 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป 

เอกสารแนบ

140-2561

ขนาดไฟล์:0.81 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง