ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 19,302.03 BTU ชนิดแขวน บริเวณส่วนอำนวยการ สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 14 เลขที่ 141/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 19,302.03 BTU ชนิดแขวน บริเวณส่วนอำนวยการ สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 14 เลขที่ 141/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 19,302.03 BTU ชนิดแขวน บริเวณส่วนอำนวยการ สำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 14 เลขที่ 141/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 791.80 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป 

เอกสารแนบ

141-2561

ขนาดไฟล์:0.77 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 29 ครั้ง