ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณสำนักตรวจและประเมินผล ชั้น 18 เลขที่ 144/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณสำนักตรวจและประเมินผล ชั้น 18 เลขที่ 144/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณสำนักตรวจและประเมินผล ชั้น 18 เลขที่ 144/2561 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 1,968.80 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป 

เอกสารแนบ

144-2561

ขนาดไฟล์:0.81 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง