ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างทำตรายางขนาดต่างๆ จำนวน 11 รายการ (11 ดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 113/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างทำตรายางขนาดต่างๆ จำนวน 11 รายการ (11 ดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 113/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างทำตรายางขนาดต่างๆ จำนวน 11 รายการ (11 ดวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 113/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 2,170 บาท กับร้านชุติมาตรายาง

เอกสารแนบ

Image210918160226

ขนาดไฟล์:0.64 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง