ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 26,110.67 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องที่ปรึกษากฎหมาย ชั้น 17 เลขที่ 148/2561 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 26,110.67 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องที่ปรึกษากฎหมาย ชั้น 17 เลขที่ 148/2561 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 26,110.67 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องที่ปรึกษากฎหมาย ชั้น 17 เลขที่ 148/2561 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 2,461 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป 

เอกสารแนบ

148-2561

ขนาดไฟล์:0.76 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง