ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 เลขที่ 155/2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 เลขที่ 155/2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561

ใบสั่งจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 เลขที่ 155/2561 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นเงิน 7,008.50 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป

เอกสารแนบ

155-2561

ขนาดไฟล์:1.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง