ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ROYAL ขนาด 50,000 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 16 เลขที่ 158/2561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ROYAL ขนาด 50,000 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 16 เลขที่ 158/2561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ROYAL ขนาด 50,000 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 16 เลขที่ 158/2561 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561 เป็นเงิน 3,103 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป 

เอกสารแนบ

158-2561

ขนาดไฟล์:0.76 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 28 ครั้ง