ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ROYAL ขนาด 50,000 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 16 เลขที่ 184/2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ROYAL ขนาด 50,000 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 16 เลขที่ 184/2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ROYAL ขนาด 50,000 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 16 เลขที่ 184/2561 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 4,857.80 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป

เอกสารแนบ

184-2561

ขนาดไฟล์:0.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 58 ครั้ง