ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รอบ 6 เดือน จำนวน 143 เครื่อง เลขที่ 66/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รอบ 6 เดือน จำนวน 143 เครื่อง เลขที่ 66/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ใบสั่งจ้าง รายงานขอจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รอบ 6 เดือน จำนวน 143 เครื่อง เลขที่ 66/2561 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 115,988 บาท กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป

เอกสารแนบ

66-2561

ขนาดไฟล์:5.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง